cata espa franc ingles


  Arquitectura

  Conjunt romànic del segle X-XI

  L’església de Santa Maria de Gràcia

  Fou consagrada l’any 1032 per l’abat Oliva de Ripoll. Està orientada cap a la sortida del sol.

  Exteriorment té forma rectangular amb coberta a dues vessants, a base de lloses. El portal, que es troba encarat cap a migdia, és d’arc rodó, construït amb grosses dovelles. L’arc del portal es recolza damunt d’unes cornises ornades amb temes geomètrics força erosionades pel temps. Corona el mur de ponent un campanar d’espadanya de doble arcada de construcció més tardana.

  Al cantó de llevant sobresurten els tres absis construïts a l’estil llombard. Adornats amb arcuacions i lesenes. L’interior correspon al tipus basilical de tres naus en volta de canó, dividides per columnes de tres pedres cilíndriques. Es conserva la pica baptismal tallada en pedra. Les finestres de doble esqueixada complementades amb una creu al mur de ponent.

  S’hi venera la Mare de Déu de Gràcia.        

   

         

      

   

  La torre de defensa

  Torre de vigilància, erigida l’any 987 en temps de repoblació d’aquesta muntanya. És de base rectangular i angles arrodonits. Mostra unes parets d’uns 12 metres de llargària per 7 d’amplada i 2 de gruix. A la part alta del mur es poden observar una sèrie de pedres col·locades de forma regular en Opus Spicatum “aresta de peix”.

  Actualment al seu interior es pot visitar la col·lecció d’eines del camp Sala Pau Llacuna.

      

  Muralla del castell

  La muralla del castell rodejava el conjunt històric de la Tossa, hi incloïa al seu interior l’església de Santa Maria, la sagrera, i les feixes dels seus voltants, però no tancava tota la superfície de la Tossa, ja que tota la part est ja quedava protegida pel propi barranc. És del mateix període de construcció del castell.      

      

  Cisterna medieval

  Tota la documentació de la que disposem ens situa la cisterna en època medieval. El conjunt el formen la cisterna pròpiament, i un canal de recollida d’aigües que actualment resta tapat. La superfície de la cisterna està coberta de terra i només es veu la façana frontal de pedra en la qual hi ha situada l’obertura principal. Una obertura amb reixa.

      

  Pou

  Al costat nord de les muralles es localitza el  pou. No queda clar si es troba situat a l’interior o exterior del mur. No obstant l’escassa documentació referent situa la construcció de l’element en època medieval. Tant aquest element com la cisterna denoten un dels aspectes importants de la Tossa, com és la problemàtica de l’aigua.

  Refugi de l’ermita

  Edificació construïda a mitjans del s. XVIII, al costat de l’església de Sta. Maria. Era una masia on vivien els castellers, que treballaven els camps i horts i s’encarregaven de l’església. 

  Actualment, propietat de Fundació la Tossa i en Consorci amb l'ajuntament de Montbui s'ha restaurat i convertit en un modern restaurant.

      

  ABANS                                                        ARA


  Logo Consorci la Tossa de Montbui La Tossa 2011 © Tots els drets reservats