cata espa franc ingles


  Natura

  El mantell vegetal, format essencialment per boscos, i les formes de relleu particulars determinen una unitat de notable interès paisatgístic. El paisatge vegetal del sistema Miralles-Queralt es caracteritza pel predomini dels elements del país del carrascar, que és un bosc on domina la carrasca o alzina de gla sovint dolça, amb destacables penetracions de la vegetació submediterrània (de zones del nord de la Península Ibèrica, Occitània, Nord d’Itàlia, Balcans i Anatòlia) i de la mediterrània marítima.

  Els carrascars (Quercetum rotundifoliae) i alzinars litorals (Quercetum ilicis galloprovinciale) només apareixen fragmentàriament i són en gran part substituïts per arbredes de pi blanc. A les obagues resten petits retalls de la roureda de roure de fulla petita (Violo-Quercetum fagineae), i són les pinedes de pinassa les formacions que predominen al vessant septentrional. El conjunt de l'espai és poblat per una extensa coberta arbòria només interrompuda pels afloraments rocosos.

  A les zones assolellades, el romaní i el bruc d'hivern amb bufalaga tintòria (Erico-Thymelaeetum tinctoriae) , mata que sol acompanyar el romaní, conjuntament amb un estrat arbori de pins, són la comunitat vegetal més extensa i àmpliament difosa.

  La gran extensió dels boscos permet el desenvolupament de poblaments faunístics característics dels boscos mediterranis. La presència de determinats hàbitats rocosos i l'aïllament de la serra amb respecte a zones properes densament poblades o dedicades als conreus agrícoles permet la nidificació d'un bon nombre d'ocells lligats a aquest hàbitat.La presència de biòtops ben conservats i la reduïda pressió humana en aquest espai permet el manteniment de la fauna representativa d'aquestes terres.

           
  AMETLLER                                                                    ATZAVARA

           
         GAVARRERA

       GINESTA                                                                      OLIVERA

       
  HEURA                                                               PI BLANC


  ROURE DE FULLA PETITA

   

   

                           

                                                                                   


  Logo Consorci la Tossa de Montbui La Tossa 2011 © Tots els drets reservats